Trivsel gennem faglighed

Trivsel gennem faglighed

Du kan som lærer eller pædagog skabe trivsel gennem faglighed. Her på siden finder du artikler og film som beskriver hvordan vore metoder kan styrke elevernes nysgerrighed på hinanden og på det faglige indhold. Den overordnede tilgang kalder vi “Trivsel gennem Faglighed”. Man starter med at undersøge klassens behov i forhold til trivselsarbejde og undervisningsplaner. Derefter trænes i Fase 1 elevernes gensidige nysgerrighed gennem metoden “Vores Klasse“, som blandt andet arbejder med samtaletræning foran kameraer i en rammesætning som kaldes “Mit Talkshow”. Endelig arbejder man i Fase 2 med at gøre elevernes arbejde med de normale undervisningsmål meget præcist via filmede fremlæggelser, præsentation og gensidig faglig kritik. I artiklerne finder I mere detaljerede procesbeskrivelser og forslag til forældreinddragelse med mere. (Der kommer hele tiden nyt materiale, hvis du ikke ser det hele, så scroll ned. Der er mange artikler, film og vejledninger længere nede).