Trivsel gennem faglighed

Trivsel gennem faglighed

Du kan som lærer eller pædagog skabe trivsel gennem faglighed. Her på siden finder du artikler og film som beskriver hvordan vore metoder kan styrke elevernes nysgerrighed på hinanden og på det faglige indhold. Den overordnede tilgang kalder vi “Trivsel gennem Faglighed”. Man starter med at undersøge klassens behov i forhold til trivselsarbejde og undervisningsplaner. Derefter trænes i Fase 1 elevernes gensidige nysgerrighed gennem metoden “Vores Klasse“, som blandt andet arbejder med samtaletræning foran kameraer i en rammesætning som kaldes “Mit Talkshow”. Endelig arbejder man i Fase 2 med at gøre elevernes arbejde med de normale undervisningsmål meget præcist via filmede fremlæggelser, præsentation og gensidig faglig kritik. I artiklerne finder I mere detaljerede procesbeskrivelser og forslag til forældreinddragelse med mere. (Der kommer hele tiden nyt materiale, hvis du ikke ser det hele, så scroll ned. Der er mange artikler, film og vejledninger længere nede).

Introduktion til Trivsel gennem Faglighed

Det er muligt at modvirke uro, skabe trivsel og styrke fællesskabet gennem selve den faglige undervisning. I denne introduktionsfilm og de følgende film og artikler kan du få inspiration til at styrke fællesskabet gennem undervisningen. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og Albertslund, Ballerup og Herlev kommuner. Tak fordi du læser dette. Det må betyde, at du … Læs videre Introduktion til Trivsel gennem Faglighed →

1672

Trivsel gennem faglighed, en kreativ undervisningsform du kan anvende

Mange danske klasser lider under uro og alt for mange børn trives ikke. Alle lærere véd at børn lærer bedst, når de trives. Men hvad nu hvis det er den gode undervisning som kan skabe trivslen, og ikke omvendt? Center for Rummelighed har testet passionerende undervisning og fællesskabende didaktikker i femten skoler som har meget sammensatte elevgrupper. Vi ville … Læs videre Trivsel gennem faglighed, en kreativ undervisningsform du kan anvende →

1667

“Vores Klasse”, Samtaletræning og relationsudvikling

Når vi insisterer på trivsel gennem faglighed, så er det jo vigtigt at være præcis. Det vi arbejder med er først og fremmest at styrke elevernes nysgerrighed over for hinanden, for at have et fundament at opbygge den faglige nysgerrighed på. Vi kalder overordnet vores metode for Vores Klasse, fordi Vores Klasse er der, hvor … Læs videre “Vores Klasse”, Samtaletræning og relationsudvikling →

1661