Fritidspædagogik

Fritidspædagogik

Ungemiljøer og pædagogisk personale i hele landet  er presset af skolereform, lektiecafeer og andre fritidstilbud. Vi arbejder med Aarhus Kommune om at udvikle den pædagogiske kvalitet og de nye ungemiljøer i hele byen.

Du kan få inspiration fra de mange film og artikler her på siderne. Du kan også hente en pdf med en samlet rapport her FU Ung i Aarhus rapport_final_01, eller læse den på denne side.

I 2014-15 har vi lavet fire undersøgelser og ideudvikling med hundredvis af unge: Et online spørgeskema, lange dybdegående interviews, en række selv-optagede film fra 10 unge og endelig en fantastisk Ungekonference hvor unge fra hele byen, med hjælp fra Mille Obel og en række fantastiske facilitatorer, kunstnere, designere og iværksættere  skabte visioner for nye miljøer og fællesskaber. De byggede modeller og fortalte publikum om deres værdier og visioner om fællesskab og glæde. Det kan du se i en række film i artiklerne her under.

Unges behov: de store temaer

Vi har defineret nogle få tematikker som er relevante for fritidspædagogikken i dag. Vi har samlet tendenser fra de fire undersøgelser i denne samlede overordnede analyse og inspirationstekst. Undervejs bruger vi blandt andet et “balancerings-tænke værktøj”, som viser nogle yderpunkter som I kan bevæge jer mellem i jeres tænkning og praksis. Det er vigtigt at diskutere … Læs videre Unges behov: de store temaer →

1306

Pædagogiske kvaliteter

Hvem ser du op til? “Pædagogerne i min ungdomsklub”. Dreng, 15, 8220 Brabrand. Det er værd at huske, at mange unge sætter pris på det pædagogiske personale. Det kommer frem med varme flere steder i materialet. Der findes fælles træk ved de medarbejdere som unge ser som særligt inspirerende og tiltrækkende. Det bedste samlende ord … Læs videre Pædagogiske kvaliteter →

1308

Systematisk nysgerrighed: et enkelt værktøj

Der er mange pædagogiske metoder og tænkninger i brug rundt omkring. Vi vil her blot foreslå jer at arbejde enkelt og konkret med det, vi kalder ”systematisk nysgerrighed”. Det vil blot sige at man vælger nogle fokus-punkter i sin praksis og for eksempel nogle ønsker blandt sine unge, som man vil undersøge over tid. Man … Læs videre Systematisk nysgerrighed: et enkelt værktøj →

1310

Udvikling af eksisterende og nye ungemiljøer

Anbefalinger Vi sammenfatter her tendenser fra et online spørgeskema i kombination med citater fra de kvalitative interviews. Materialet er ikke beregnet til at fortælle hvad personale og kommune bør udvikle og skabe. Det er snarere et landkort som viser hvor de unges interesser er for tiden. Vi tør dog godt komme med nogle få klare … Læs videre Udvikling af eksisterende og nye ungemiljøer →

1357

Unge skaber fremtidens miljøer

Her på siden finder du en række film som viser hvordan unge selv skaber ideer til nye ungemiljøer. Opvarmning til Ungekonferencen 2014: Slow motion energi Fra ide til projektfilm: Ideer gøres synlige: Råbe energi Samarbejdsøvelse, Ungekonferencen 2014 Modelbygning af projektideer: Konstruktiv gensidig kritik ved slutning af gruppeprocesserne: Afslutning på Ungekonferencen 2014, Ung i Aarhus:

1399

Inspiration fra hverdagen

Hverdagen i fritidsklubberne er varieret og spraglet. Første del af filmen er små poetiske billeder fra klubberne i Århus Vest. Anden del er scener fra de unges aktiviteter. Inspirationsfilm Aarhus Vest: FU Ung i Aarhus udvikler pædagogikken løbende. Her er et eksempel på en temadag for personalet i Aarhus Vest:

1415