Undervisnings-differentiering

Undervisningsdifferentiering handler om at være konkret inkluderende, både socialt og didaktisk. Hvordan kan man undervise meget forskellige børn i samme klasse, så det fremmer alle børns læring? Det har dette projekt nogle gode bud på.

Center for Rummelighed formidler projektet Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet med i alt 1,7 million kr. og medfinansieret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og de tre professionshøjskoler UCC, UC Syddanmark og VIA UC.

Som en del af projektet har Center for Rummelighed produceret en række film om undervisningsdifferentiering i praksis. I filmene kan du se, hvordan lærere og forskere har udviklet konkrete måder at strukturere undervisningen på, så der kommer et fælles fokus i klassen, og flere elever kan være med. Du kan se filmene her  på siden og på Undervisningsministeriets hjemmeside www.inklusionsudvikling.dk

“Vi kan alle sammen noget”

I filmen “Vi kan allesammen noget” fortæller lærere og forskere, hvorfor det er vigtigt at arbejde med struktur og tydelighed. Lærerne Trine Munk Christensen og Niels Kristen Kirk viser hvordan planlægning, struktur, tydelighed og nærvær hjælper dem til at få alle elever med i læringsfællesskabet.

httpv://www.youtube.com/watch?v=SGKKXh372JE

“Struktur giver overskud, evaluering giver overblik” 

I filmen “Struktur giver overskud, evaluering giver overblik følger vi arbejdet i matematik og dansk. Lærerne Trine Munk Christensen og Niels Kristen Kirk (kendt som ”NC”) viser, hvad gør de anderledes som følge af deres arbejde med undervisningsdifferentiering. Trine og NC styrer og improviserer på nye måder. De mener selv, at de har fået en bedre struktur og bedre resultater ud af enkle forandringer.

httpv://www.youtube.com/watch?v=g4hIT_OZR6g&feature=youtu.be

“Hvad er det?”

I filmen “Hvad er det?” fortæller lærerne Trine og NC, hvordan fællesskabet mellem elever og lærer er grundlaget for at undervise. Forskerne Susan Tetler, Christian Quvang og Else Skibsted fortæller hvordan planlægning, struktur og evaluering giver konkrete måder at skabe en inkluderende og differentieret undervisning.

httpv://www.youtube.com/watch?v=8gCdyFeY4QQ

“Fællesskab og faglighed”

I filmen “Fælleskab og faglighed” fortæller Susan Tetler, at undervisningsdifferentiering er en tænkning og en kulturændring som giver lærerene mulighed for at støtte alle elevers udvikling. Susan Tetler fortæller, at der er behov for at tænke nyt, når vi skal rumme og udfordre alle elever. Lærerne i projektet har gennemført en kulturændring i klasserne, og det er både løfterigt og inspirerende.

httpv://www.youtube.com/watch?v=9j2r25OaKqE