Forældresamarbejde om Trivsel gennem Faglighed

Ved at bruge film til at vise udviklingen i trivsel og faglighed, kan forældrene inddrages i det fælles samarbejde om klassen.

Du kan finde en lille film med fem forældreråd mod mobning HER.

Publikum er vigtigt, og jeg tror ikke, at der er noget vigtigere publikum for eleverne end deres egne forældre. Det at vide at de film, der bliver lavet, bliver set af forældrene, muligvis på et forældremøde, og det at vide, at der er en opmærksomhed på det man laver, både som kammerat og ven, og som fagperson i klassen, altså som en, der producerer viden for andre, for sig selv, for hinanden og i samarbejde, det er enormt betydningsfuldt at pointere, når man overfor eleverne siger, nu skal vi lave film til forældrene.

Forældrene bliver også meget positivt overrasket over hvor dygtige deres elever er, når de kan se det med deres egne øjne i de film som præsenteres på et forældremøde, hvor vi for eksempel viser hvordan eleverne har arbejdet med konstruktiv og dialogisk samarbejde, eller med faglige emner.

Så de muligheder der er i at filme elevernes praksis og filme klassens praksis, og både gøre det i forhold til det venskabelige, til det samarbejdsorienterede og i forhold til det faglige, det giver en meget stor mulighed for at få forældrene med.

Og når man på et forældremøde viser, at det her har vi lige lavet, og klassen har det fint, og hvad det nu er man fortæller og snakker om, jamen så er det så en ekstra værdi, at man kan sige til eleverne dagen efter: Jeres forældre så jer, de var meget overraskede over hvor dygtige I var, og de har også fået noget at vide om hvordan man kan samarbejde. Fordi vi har også en film som hedder de fem forældreråd, som man altid kan vise på et forældremøde.

Det er en rigtig god ide at kunne præsentere film for forældrene, og det er en rigtig god ide at eleverne ved at deres forældre ser de positive historier, der kommer ud at et samarbejde i klassen og en faglig fordybelse. Så kameraets øje kan noget ganske særligt i forhold til at vise eleverne, at det de gør, og det de laver, har en positiv betydning, også hjemme i hjemmene.