[forside]

Brug for professionel hjælp? Ring 28 72 72 11

Søger du hjælp til at lede bedre -for eksempel trivsel og antimobning gennem faglighed i skole, styrket kreativitet og i læreplanerne i dagtilbud, eller løft af bosteders resultater og arbejdsmiljø?

Vi hjælper med at skabe sammenhæng mellem hverdagens svære praksis og ambitiøse ledelsesmål. I skoler, dagtilbud, bosteder og specialtilbud er det tit en stor udfordring at lede personale, skabe et godt arbejdsmiljø, sørge for gode faglige resultater og sikre driften over tid. Oplever du at det er svært at balancere alle kravene kan du få hjælp. Vi har lang erfaring med at skabe kreative løsninger, glæde og god kommunikation sammen med det systemiske konsulenthus Macmann Berg og Nordic Learning. Læs mere om Turn Around Leadership HER.

Nye pædagogiske læreplaner – skærpet fokus på læringsmiljøet

Dagtilbudsforvaltninger i hele landet skal i løbet af kort tid støtte lokal udvikling af styrkede pædagogiske læreplaner. Inden sommeren 2020 skal dagtilbudsledere udarbejde en pædagogisk læreplan som er afstemt efter lokale forhold. Det betyder, at den pædagogiske praksis skal justeres og udvikles. Der skal indføres en evalueringskultur, og planen skal skrives. Det er en stor og vigtig opgave – og for mange kommuner en opgave, hvor der kan være behov for støtte. Det kan vi hjælpe med. Læs mere HER og se videoen herunder.

Kan du hjælpe dit barn på de sociale medier?

Den fornemmeste opgave for os forældre er at give vores børn en god start på livet. Vi lærer dem at tale, at gå og at begå sig blandt andre børn og voksne. Men hvordan er man en god forælder i en digital tidsalder? Det spørgsmål vil vi sammen med vores samarbejdspartner Call Me gerne hjælpe med at svare på. Vi guider til, hvordan man igennem nysgerrighed, samarbejde og dialog giver sine børn en god start på onlinelivet.

Du kan se film og læse gode råd HER.

Læring gennem leg – Fem dokumentarfilm fra Center for Rummelighed og LEGO Fonden

Legen er under pres i hele Verden. Derfor har vi produceret fem internationale dokumentarfilm for LEGO Fonden. Vi demonstrerer de fem vigtigste karakteristika ved leg: aktivt engagement, meningsfuldhed, iteration, socialitet og glæde.

Du kan se og dele alle filmene HER.

Børn i pres over de mange modsatrettede krav og forventninger til deres digitale liv

Vi har i November 2016 gennemført en tendensundersøgelse om digital mobning på mellemtrinnet. Undersøgelsen påviser både positive og bekymrende tendenser. Du kan finde hele undersøgelsen og forslag til øget opmærksomhed blandt lærere og pædagoger HER. Du kan finde en opsummering, vurdering og opmærksomhedspunkter HER.

Der er mange modsatrettede krav og forventninger til børns digitale liv

Undersøgelsen er bestilt af UNICEF Danmark i partnerskab med Telenor.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

1) De fleste elever i 4., 5. og 6. klasse har et aktivt fritidsliv. Mange dyrker fx sport, musik, teater eller dans.

2) Mange elever har en mobiltelefon – og de bruger den mest til at sende beskeder, spille eller chatte.

3) Mange elever i 6. klasse er på de sociale medier. De fleste har positive oplevelser med de sociale medier, men ca. hver tredje har haft dårlige oplevelser. Nogen har oplevet, at konflikter i skolen fortsatte på de sociale medier, og nogen har oplevet digital mobning. En del af dem, der har haft dårlige oplevelser er blevet meget kede af det eller meget vrede.

4) Halvdelen af dem, der har været udsat for noget ubehageligt med de digitale medier har fået hjælp og støtte fra familier og venner. Den anden halvdel har gået helt alene med det.

5) Elever fra både 4. 5. og 6. klasse har skrevet eller fortalt os, at de synes, det er svært at finde rundt i de meget forskellige krav, forbud og forventninger som de voksne har til, hvordan man opfører sig i de digitale medier.

Læs mere om resultater og anbefalinger HER.

Trivsel GENNEM faglighed:

Nye metoder til at styrke klassefællesskabet

HER kan du finde en helt ny tilgang til klassens fællesskab, trivsel og faglige udvikling. Center for Rummelighed har igennem de sidste tre år udviklet en række nye metoder som lærere og pædagoger kan bruge til at gøre selve undervisningen passionerende, tiltrækkende og fælles-skabende.

Vi har arbejdet med alle skoler i Albertslund, Ballerup og Herlev samt i København og Gladsaxe- Målet har været at gen-indsætte det faglige som omdrejningspunktet for klassens fællesskab. du kan finde en lang række artikler, film og vejledninger til både personale og elever på siden Trivsel gennem Faglighed.

still-vores-klasse-til-cfr-site2

Mobning i skolen

Vi udfordrer mobning: Antimobning V3

Center for Rummelighed udfordrer igen mobning. Sammen med Jette Kofoed og Helle Rabøl Hansen har vi lavet en eftertænksomheds-film om digital mobning. Vores Facebook indlæg og film har nået flere millioner danskere. Se Facebook filmen HER.

Vi bygger på et social-dynamisk mobbesyn som undviger offergørelse og skyldsudpegning, men uden at bagatellisere konsekvenserne af mobning for de involverede. Derfor må vi sætte ind overfor mobning, når vi møder det. Sagen er bare, at vi ikke altid møder det, fordi sociale medier giver det mulighed for at gemme sig for de professionelle voksne. Derfor trækker vi brutale beskeder fra SMS og sociale medier ud af skyggerne ved at lade en række inviterede gæster læse dem højt. Vi ved ikke hvem der har sendt beskederne, eller hvem der har modtaget dem. Vi kender ikke  det vi plejer at genkende som ‘mobber’ og ‘offer’, men viser de inviteredes reaktioner på beskeder, som de aldrig har set før.

Vi laver antimobning og trivselsarbejde. Hvis du har brug for hjælp, så se HER.

Du kan finde en samlet adgang til vore og alle de andre organisationers materialer på siden HER.

Mobning i gymnasiet

Ny hjemmeside om mobning i gymnasiet

Mobning i Gymnasiet er ikke særligt grundigt undersøgt. Vi har derfor i samarbejde med Aarhus Universitet, DPU og forsker Helle Rabøl Hansen udviklet en hjemmeside om mobning i gymnasiet. Siden kan bruges af gymnasielever som skal skrive opgave. I kan også undersøge om der er mobning hos jer med hjælp fra film og artikler. Gymnasielærere må meget gerne se med og kaste et blik på mobning i gymnasiet.

Du kan finde siden HER.

Trivsel

Kreativitet og kultur som forløser af trivsel og faglighed

Vi ændrer lige nu 12 folkeskoler i Albertslund, Ballerup og Bagsværd med metoder som bygger på kreative tilgange til at skabe passionerende undervisning og voksende trivsel. Læs mere om metoder og forskning, og se Søren Kjær Jensens tale til BKF‘s 50 års jubilæum HER.

Måling

Følg op på de nationale trivselsmålinger med “Trivsels-Trafiklys”

Helle Rabøl Hansen og Center for Rummelighed tilbyder en enkel metode til at udbygge god trivsel og modvirke mistrivsel. Læs mere HER.

Fem forældreråd mod mobning

Du kan gøre noget mod mobning i dit barns skole. HER kan du finde film og råd som giver forældre en hånd i indsatsen mod mistrivsel.

Ny bog

“Parentesmetoden”

Helle Rabøl Hansen udgiver nu en ny bog som viser veje til at undgå at individualisere mobning. Bogen udkommer på DAFOLO og er skrevet til lærere og pædagoger i skolen.

Du kan se Helle fortælle om bogen og læse uddrag af forordet her.

Ny film

Undervisningsdifferentiering

“Det er et langt ord med mange stavelser
– men vanskeligere er det ikke.”

Lærere og forskere fortæller i ny film om, hvordan man kan udføre undervisningsdifferentiering i praksis.

Fællesskab og faglighed

Center for Rummelighed er en uafhængig non-profit virksomhed, der vil styrke fællesskaber blandt børn og unge – og deres voksne. Vi anvender teknologi og medier til at udvikle og støtte rummelighed og inklusion. Vi bygger på solid pædagogisk forskning og er skabt af en flok forskere, filmfolk, pædagoger, lærere og kunstnere.

Hvis du vil lære os bedre at kende, så fortæller vi meget mere i vores præsentationsfilm.

Dagtilbud

Farvel Carla

Carla på knap 1 år skal begynde i vuggestue. Filmen Farvel Carla følger Carla en af de første dage i vuggestue, hvor hun er sammen med pædagoger og andre børn – men uden mor og far. Den engelske psykolog Penelope Leach fortæller om det lille barns overgang til dagtilbud.

Skole

Fællesskab er grundlaget

I filmen Hvad er det? fortæller lærerne Trine og NC, hvordan fællesskabet mellem elever og lærer er grundlaget for at undervise. Forskerne Susan Tetler, Christian Quvang og Else Skibsted fortæller hvordan planlægning, struktur og evaluering giver konkrete måder at skabe en inkluderende og differentieret undervisning.

Ungdomsuddannelse

Efterskolen hjalp på skoletræthed

Filmen handler om Jonathans tid på efterskole, blandt andet med Jonathans egne optagelser. Han fortæller om skoletræthed i folkeskolen og efterskolen som et positivt tilvalg.