Ydelser i overblik

Bedre miljø og performance på arbejdspladsen

Samtale og samarbejde

Stil skarpt og få et bedre arbejdsklima og resultater, skabt på en dags kreativ workshop og intensiv træning af teamets evne til at se og lytte til hinanden. Alle teams får deres egen film med hjem, et konkret og lærerrigt eksempel på, hvad teams kan opnå gennem bedre samtaler og kommunikation.

1-2-3 tag aktion! Opnå markante resultater med 1 dags fokuseret træning med teamet – ”Mit talkshow”

Skriv til skj @ rummelighed.org eller ring 28 72 72 11 for en snak om mulighederne.

Vi underviser i trivsel i Danmark, England og USA, hvor det vækker opmærksomhed at vi anvender verdens bedste kameraer og teknikker fra film og TV til at vække nysgerrighed i teamet. Men hvad har kreative metoder med hverdagens arbejdsopgaver i en dansk organisation at gøre? Når I bliver sat på enkle samtaleopgaver i kollegiale talkshows, vil I opleve, hvor meget det egentlig kræver at skabe tillid, åbne et andet menneskes fortællelyst og rette energien mod et fælles resultat.

Arbejdsklima: lokal opvarmning er godt

Kolleger som taler godt og åbent sammen får et bedre samarbejde og skaber bedre resultater. At tale godt sammen er en disciplin, som mange teams oplever er en udfordring. Det kan forstærke stress og dårligt arbejdsklima hvis den gensidige nysgerrighed forsvinder. Men hvordan genaktiverer man åbenhed, nysgerrighed og kreativitet i teams hvor samtalen og energien kan være træg, konfliktfyldt, kantet, svær eller fuldstændigt fraværende?

Vi opdagede, nærmest ved et tilfælde, at Center for Rummeligheds forskningsbaserede metode ’Trivsel gennem Faglighed’, som er udviklet til børn, ikke kun virker på elever og studerende, men i høj grad også på voksne professionelle. Vi har udviklet et særligt forløb, som hjælper teams i private og offentlige organisationer til bedre arbejdsklima, velbefindende og performance. Teknikkerne giver hurtige forbedringer som forankres gennem intensive indsatser. Vores brug af film og kameraer giver hurtig analyse og feedback som alle involverede forstår intuitivt.

Hvad lytter vi efter?

Er I virkelig lyttende, eller har I travlt med at få andres behov til at passe med jeres løsninger? Hvad tænker og siger jeres kolleger og samarbejdspartnere om jer? De fleste af os kan komme til at presse en forståelse og løsning ned over andre, af ren og skær vane og resultatfokus. Men ofte ligger den helt store værdi i de små ting: den lille pause, den sande interesse, de gode spørgsmål. Derfor vender vi tilbage til jer for at forankre en ægte nysgerrighed i hverdagens flow af opgaver. Sand nysgerrighed er en træningsbane.

Fokus

Samtalernes fokus bestemmes i samarbejde med jer. VI arbejder altid med internt arbejdsklima, passionering af arbejdet, innovation gennem nysgerrighed og styrket kundedialog. Vi har desuden på kunders opfordring arbejdet med svære samtaler, konkret faglig efteruddannelse i relationsudvikling, systemisk analyse, empati og skift mellem mikro- og metarefleksion og praksis.

Resultater der taler

Kreativitet på arbejdspladsen fører til bedre performance, men det kræver tillid, nysgerrighed og åbenhed. Måske oplever du at I kan komme til at vende det døve øre til hinanden, så nysgerrigheden sander til? Vi har i årevis lukket op for den gensidige nysgerrighed i skoler, dagtilbud og fritidsorganisationer gennem energiske og engagerende workshops med brug af verdens bedste filmudstyr. Nu tilbyder vi træning til teams i private og offentlige organisationer som ønsker at løfte deres samarbejde og kommunikation mærkbart gennem en intens, kreativ og fokuseret indsats. I bliver trænet i at lytte aktivt, stille åbnende spørgsmål og interessere jer for hinanden på nye måder. Vi rammesætter scenarier som giver hurtig adgang til gensidig forståelse. Gennem filmoptagelser får I adgang til at perfektionere jeres evne til at være nærværende og autentiske. Det bringer skjulte kvaliteter og værdier frem, på loyal vis.

Eksempel på forløb

Hent en pdf med beskrivelse, klik her: Samtale_og _samarbejde

  1. ”Bag kulissen”: Indledende analyse og samtale: Hvordan ser hverdagen ud hos jer? Hvad vil I gerne opnå? Vi interviewer lederen og evt. udvalgte nøglepersoner for centrale perspektiver på jeres hverdag og eksempler på jeres konkrete udfordringer, drømme og ambitioner.
  2. ”Mit Talkshow”: Kreativ samtaleworkshop for hele teamet. Et intenst og udfordrende forløb som træner teknik og lydhørhed, hjerte og struktur som lægger grunden til en sund samtalekultur. Nogen vil kalde det anerkendende, vi kalder det overvældende, for vore deltagere oplever hvor udfordrende det egentlig er, at være autentisk nærværende sammen med kolleger og partnere. Men det kan trænes og det er ikke raketvidenskab.: Alle mand en hel dag.

Teamet kommer hjem med nye indsigter, læringer og en film!

Option: Vi følger op og følger til dørs
  1. ”Følg op og følg til dørs”. Vi kommer tilbage for at overføre samtaleteknikker og nysgerrighed ind i hverdagens kerneopgaver. Ingen enkeltoptræden kan forandre praksis bæredygtigt. Afhængigt af kompleksitet og behov deltager vi 1-3 gange for at støtte jeres teams i at anvende de konkrete samtaleteknikker og systematisk nysgerrighed i jeres hverdagspraksis.
Listepriser[1]

Opnå bedre samtaler – et forløb koster 55.000 dkk pr team.

Option Vi følger op og følger til dørs koster fra 15.000 – 45.000 dkk afhængig af jeres ambitionsniveau og kompleksiteten af jeres behov.

Vi sammensætter naturligvis pakker til organisationer med flere teams der ønsker bedre samtaler.

I modtager undervejs materiale med teknikker, gode råd og relevant forskningsbaseret viden. Desuden får I film med hjem.

2019 rabat

På alle forløb som starter i 2019, kan vi tilbyde en markant rabat – eksempelvis tilbyder vi forløb nummer 2 i din organisation til halv pris, eller én opfølgende sparring med teamet uden beregning.

[1] Alle priser ex moms og ex transporttid og –pris uden for Hovedstadsområdet

Anti mobning

Vi laver interventioner, udvikler forebyggelse holder foredrag og viser film overalt i landet. Hvis du har brug for hjælp og støtte, så ring til Søren på 28 72 72 11.

Se vores seneste film om digital mobning på Facebook:

https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/

Eller HER.

Udvikling af dagtilbud og skole: Trivsel gennem Faglighed

Vi eksisterer for at støtte udviklingen af rummelig pædagogik og didaktik på et højt fagligt niveau.  Vi arbejder hele tiden på at skabe enkle og anvendelige metoder, som kan bruges i en travl hverdag. Her på sitet kan du finde en masse gratis inspirationsmateriale, blandt andet i vores voksende videobibliotek.

Somme tider kan det dog være godt med et blik udefra. Her har vi stor erfaring med at hjælpe med udviklingsforløb i små og store rammer. Det sker på gulvet sammen med børn, pædagoger og lærere. Der, hvor udvikling sker. Vi er for det første gode til at hjælpe med at styrke fællesskab. For det andet kan vi hjælpe med at få værdi ud af fællesskabet gennem innovativ pædagogik og undervisning.

Du kan skrive til os, så ringer vi og tager en snak. Vi har ingen standardiserede hyldevarer. Vi ser hver enkelt klasse, skole eller kommune som en enestående mulighed for at lære nyt. Sammen.

Foredrag og Det Rejsende Forsamlingshus

Søren Kjær Jensen, stifter af Center for Rummelighed, holder jævnlig foredrag og udviklingsseminarer på arbejdspladser i det pædagogiske felt. Det sker blandt andet gennem Det Rejsende Forsamlingshus, som er et oplysnings- og dialogprojekt. I Det Rejsende Forsamlingshus viser Søren Kjær Jensen tankeprovokerende filmklip og faciliterer dialog om en række pædagogiske emner som trivsel, mobning, skole-hjem samarbejde, interkulturel pædagogik samt arkitektur og indretning af pædagogiske og didaktiske rum. Han benytter engagerende faciliterings- og mødeteknikker, som er udviklet af lektor Ib Ravns forskergruppe om lærende møder.

Søren Kjær Jensen rejser hele Danmark rundt for at sætte gang i dialogen, som vi kender den fra forsamlingshuset. Han har blandt andet holdt arrangementer for lærerkollegier på skoler, Rektorkollegiet i Sydslesvig, skolebestyrelser og efterskoler.

Du kan kontakte os og høre mere om Det Rejsende Forsamlingshus .

Skole-hjem-samarbejde

Hvis du er forælder, kan du finde et helt afsnit om barnets institutionsliv. Det vil vise dig, at børns liv væk fra mor og far er usynligt for voksne. Men vi har været der med kameraer gennem flere år. Du kan se, hvordan børns usynlige liv foregår. Du kan også få os ud til forældrebestyrelser, og vi kan hjælpe med samarbejdet mellem hjem og institution/skole.