Det Rejsende Forsamlingshus

Det Rejsende Forsamlingshus er et oplysnings- og dialogprojekt. Efter Søren Kjær Jensen havde lavet dokumentarfilmen Så kan de lære det udviklede han et koncept til at komme i tæt dialog med praktikere inden for det pædagogiske felt.

I Det Rejsende Forsamlingshus viser Søren Kjær Jensen tankeprovokerende filmklip og faciliterer dialog om en række pædagogiske emner som trivsel, mobning, skole-hjem samarbejde, interkulturel pædagogik samt arkitektur og indretning af pædagogiske og didaktiske rum. Han benytter engagerende faciliterings- og mødeteknikker, som er udviklet af lektor Ib Ravns forskergruppe om lærende møder.

Søren Kjær Jensen rejser hele Danmark rundt for at sætte gang i dialogen, som vi kender den fra forsamlingshuset. Han har blandt andet holdt arrangementer for lærerkollegier på skoler, Rektorkollegiet i Sydslesvig, skolebestyrelser og efterskoler.

Du kan kontakte os og høre mere om Det Rejsende Forsamlingshus ved at sende os en mail.