Projekt ‘Vores klasse’ [x]

Et filmsite med didaktiske fagtekster til gymnasielever om mobning. 2013-2014

 

Portalrubrik Indhold
FILMEN 1)     Doc.filmen lægges ud i sin helhed2)     Tematiske filmklip
Om filmen (tekst) 1)     Præsentation og beskrivelse af filmen.2)     Hvad kan den bruges til (Danskopgave, samfundsfagsopgave, SRO, SRP hvor mobning indgår som emne)
Debatspørgsmål (generel) til filmen (Tekst) 1)     Debatspørgsmål om mobning som fænomen baseret på filmen2)     Debatspørgsmål der inviterer til at oversætte filmtemaerne (primært grundskoleempiri) til gymnasielivet.
Hvem, hvad, hvorom mobning (Tekst) 1)     Spørgsmål og svar over de mest stillede spørgsmål af elever til mobbeforskere:-        Hvordan kan mobning defineres (med hyperlinks til portaltekst om Socialdynamiskemobbeforståelser)-        Hvorfor mobber man?-        ER der mere mobning nu end tidligere? (hvis ja – hvorfor. Hvis nej – hvorfor)-        Hvor udbredt er mobning i skolerne?-        Hvor udbredt er mobning på arbejdspladserne

–        Hvem mobber?

–        Hvem rammes af mobning?

–        Hvad kan man gøre mod mobning?

–        Hvem kan gøre noget mod mobning?

Hvem, hvad, hvor teksten indledes med en fællesåbning, der forklarer, hvorfor svar ikke er entydige – men er bud på noget.

En socialdynamisk forståelse af mobning (tekst) 1)     Ældre og nyere forståelser af mobning. Mobbeforskningens to paradigmer – og en kort gennemgang af to forskellige videnskabsteoretiske forståelser, der ligger bag.2)     eXbus baseret forståelser af mobning
 Skoleklassekultur og mobning        (tekst) 1)     Vestegnsundersøgelsens to kernefund: betydningen af skoleklassens kultur og ”Bermudatrekanten”.
Social eksklusionsangst og foragtproduktion v/ Dorte Marie Søndergaard (Film) …….
Digital mobning v/ Jette Kofoed (Film) ………
Mobning som fællesskab v / Helle Rabøl Hansen (Film) ………
Mobning på gymnasiet (tekst) 1)     Nyt forskningsfelt – så sparsom viden2)     Forskere der i gang stiller en række opmærksomhedsspørgsmål (Spørgsmålene er stillet af Helle Rabøl Hansen og Lea Wellejus)
Ensomhed i Gymnasiet (tekst) 1)     Forskningsresultater fra CEFU og Mathias Ladgaard forskning.2)     Spørgsmål, der connetcter temaerne mobning og ensomhed.3)      
Ideer til din gymnasieopgave om mobning Oplistning af ideer:-        Beskriv de to skoler af mobbeforståelser, og hvilke videnskabsteoretiske forskelle de bygger på.-        Beskriv de nye forskningsfund om sammenhænge mellem skoleklassekultur og mobning.-        Gå på feltarbejde på dit eget gymnasie (fx: spørgeskemaundersøgelse og/eller interviews om dine gymnasiekammeraters oplevelser af mobning i grundskolen og/eller i gymnasiet. HUSK at finde metodelitteratur om spørgeskemaer og interviews)

*) rød tekst beskriver filmiske bidrag

*) Pil markerer subsites. Subsites er sat i kursiv

 

Teksten som filer til download:

[PDF-ikon] Synopsis for web til gymnasieleever (mac)

[PDF-ikon] Synopsis for web til gymnasieleever

[WORD-ikon] Synopsis for web til gymnasieleever