Trivsel gennem faglighed, en kreativ undervisningsform du kan anvende

Mange danske klasser lider under uro og alt for mange børn trives ikke. Alle lærere véd at børn lærer bedst, når de trives. Men hvad nu hvis det er den gode undervisning som kan skabe trivslen, og ikke omvendt? Center for Rummelighed har testet passionerende undervisning og fællesskabende didaktikker i femten skoler som har meget sammensatte elevgrupper. Vi ville undersøge om kreativ og teknologisk undervisning kunne fange alle eleverne. Vi gav lærerne hjælp til at undervise udsatte børn, samtidig med at de dygtigste blev udfordret. Vi ved fra forskning at kreative metoder kan skabe et styrket klassefællesskab GENNEM SELVE UNDERVISNINGEN.

Men da vi startede havde klasserne det ikke altid let. Camilla Valeur og Fjerde C er ikke alene om at kæmpe med at få fokus, ro og trivsel. Danske elever og lærere klager over larm. Men den værste støj er den indre uro. Når eleverne er utrygge bliver de trætte og umotiverede , men hvordan har børn det med konflikter i klassen?

Vi har sat os for at skabe ro gennem fagligt fokus og nysgerrige samtaler. I femten skoler har vore tolv forskere og konsulenter skabt trivsel GENNEM faglighed. En af vore kreative metoder er ”Systematisk Nysgerrighed”, hvor vi træner dyb dialog. Eleverne lærer at bruge avancerede kameraer, men indholdet handler om relationer.

Børn er afhængige af gode relationer men danske elever er forbavsende utrænede i dialog, så det har vi styrket. Vi træner nysgerrighed for at styrke fællesskabet. Vi taler med eleverne om at de ikke skal gå for tæt på, at de ikke behøver at svare, og at de ikke må misbruge viden fra en fortrolig samtale. De kvitterer med at være meget ordentlige og åbenhjertige. Vi har set børnene udvikle en ansvarlighed som giver dem mod på at være mere rummelige over for hinanden. Og sig selv.
Det kan altså lade sig gøre at skabe trivsel gennem faglighed. Men hvordan kan det faglige bedst fange alle børn? Vi arbejder med mange kreative metoder. En af dem bruger kameraet til at skærpe faglige fremlæggelser. Iscenesættelsen hjælper med at gøre det faglige indhold præcist. Indstuderingen skærper forståelsen og den mundtlige fremlæggelse hjælper med at skabe flere stier i hukommelsen, uanset om det handler om matematik, dansk, engelsk, historie eller Natur og Teknik.

Dans og bevægelse samler energien, især når professionelle kommer ind i undervisningen. Vi bruger kulturens skaberkræfter systematisk i skoledistrikter med udfordringer, fordi international forskning viser at der er store potentialer i at udnytte de kreative kræfter. Det gælder både for trivsel og gode resultater i skolen. PriceWaterhouseCoopers vurderer at kreativ skoleudvikling i udsatte boligområder giver investeringerne 14 gange tilbage.

Billedkunst, musik, idræt og andre praktisk-musiske fag kan udvide undervisningen i fag-faglige emner, SAMTIDIG med at de har en værdi i sig selv. Projektet “Kulturkoblinger” viser fag-lærere hvordan de systematisk kan udnytte samspillet med andre fag.

Efter tre års metodeudvikling kan vi se, at børns trivsel kræver en langt mere fundamental metode end klassens time, adfærdsregler, fredagskage og antimobning tilbyder. Center for Rummeligheds resultater viser, at vi skal sammentænke en tiltrækkende og passionerende undervisning med undervisningsdifferentiering og teknologi. Så bliver eleverne tiltrukket og alle bliver udfordret, uanset deres niveau. Vi skal være uhæmmet fagligt ambitiøse på alles vegne og derigennem vise at godt samarbejde er grundlaget for trivsel. For Dig. Og Mig.