Fællesskabende didaktikker

Forestil dig, hvordan en passioneret og differentieret undervisning kan fungere som levende fælles tredje mellem eleverne i en skoleklasse. Undervisningen er noget at være sammen om, som måske er så interessant, at det kan udkonkurrere kedsomhed og mobning. Det er jagten på det meningsfulde sammen med kammeraterne, der gør skoleliv dynamisk og udviklende.

Denne form for undervisning er kernen i begrebet Fællesskabende didaktikker. Det er både en beskrivelse af og en vision for en ny måde at undervise på. Det er navnet på ideen om, at undervisning ikke alene forsøger at skabe erkendelser for den enkelte elev, men også skaber noget at være fælles om i skoleklassen. Det er en undervisning, der ikke alene skaber adgange til fælles læringsprocesser, men som også skaber fællesskaber.

Fællesskabende didaktikker er et begreb som er i fødsel. Det er tænkt og skabt af mobbeforskere på Aarhus Universitet; som et svar på spørgsmålet om, hvordan lærere og skoleledere kan organisere skole og undervisning på inkluderende, differentierede og anerkendende måder. Undervisning, der tager udgangspunkt i fællesskabende didaktikker, inviterer eleverne ind som medundervisere og bruger elevforcer som undervisningsressourcer. Det kalder på lærere, der er dygtige klasseledere og turguider på læringsrejsen.

Center for Rummelighed fungerer som en slags “fødselshjælper” for fællesskabende didaktikker. Det betyder, at vi sammen med forskere udvikler projekter i samarbejde med skoler, som er interesserede i at implementere fællesskabende pædagogik og undervisningen i skolehverdagen.

Begrebet fællesskabende didaktikker er inspireret fra tre steder. Dels fra af en teoretisk forståelse af læring som deltagelse i fælles praksisser. Dels fra forskningsfund om skoleklassekultur og mobning. Og dels fra kritiske vurderinger af hidtidige interventionsindsatser mod mobning. Begrebet handler også om, hvordan institutions- og skoleliv kan blive bedre for dem, der står på kanten eller ved siden af elevfællesskabet. De marginaliserede, udstødte og mobbede skoleelever .

Læs mere om fællesskabende didaktikker i magasinet Asterisk