Mobning [x]

Dette er et eksempel på en temaside – in casu, om mobning. Den kan i princippet formgives frit inden for indholdsrammen. Men det vil nok være smart, at skribenten ikke behøver at forholde sig for meget til udformningen, hver gang der skal oprettes en ny side.

Vi kan derfor lave et par eksempelsider, som indholdsleverandøren og redaktøren kan læne sig op ad. Her skal vi så vidt muligt forudse, hvilke elementer, der vil blive brug for.

Og nu vi er ved det. Hvad med en mellemrubrik her?

Redaktionelle eller strukturelle spørgsmål

Temasiderne er tænkt som kvalificerede sammenfatninger, der kan tjene som introduktion for læseren. Her tages man i hånden og bliver præsenteret for alle materialerne i oversigtsform. Ressourcer (film, tekster, lyd, links) kan knyttes til temasiden enten som links til pdf-filer, der er indeholder den relevante information eller som links til andre html-sider på bloggen, der kan indeholde den givne tekst – eller evt. en dybere præsentation af det givne materiale.

Vi skal finde ud af, hvor vi trækker grænsen for, hvad der skal ligge som pdf’er og som html-sider.

løvemads exempel
Dette er en billedtekst. Den følger den pågældende grafik overalt. Den er ikke rettet ind, så den er alt for stor og klodset. Til gengæld kan den tilrettes.

Måske kan vi tage udgangspunkt i eksemplet Løvemads.dk. På denne side findes en oversigt over de involverede materialer. Denne liste kunne fint udgøre en slags indholdsfortegnelse til det pågældende projekt, hvorfra man ville kunne klikke sig videre til et af de 12 underpunkter. Her er et skærmbillede af  gengivet fra Word:

 

… og her her er overskrifterne indsat som ren tekst:

Materialerne:

 • FILMEN (film)
 • Om filmen (tekst)
 • Debatspørgsmål (generel) til filmen (tekst)
 • Hvem, hvad, hvorom mobning (tekst)
 • En socialdynamisk forståelse af mobning (tekst)
 • Skoleklassekultur og mobning (tekst)
 • Social eksklusionsangst og foragtproduktion v/ Dorte Marie Søndergaard (film)
 • Digital mobning v/ Jette Kofoed (film)
 • Mobning som fællesskab v / Helle Rabøl Hansen (Film)
 • Mobning på gymnasiet (tekst)
 • Ensomhed i Gymnasiet (tekst)
 • Ideer til din gymnasieopgave om mobning

 

Download til print og skærm eller online i HTML

Alle teksterne kunne samles i ét kompendium, der kunne hentes som en PDF. Dermed ville man spare en del webhåndtering og dobbeltarbejde i forbindelse med rettelser og efterredigering. Men man kunne også vælge at køre det hele i rent HTML, hvorved man ville undgå forældede versioner.

Filmene skulle under alle omstændigheder lægges tilgængeligt på YouTube og via en præsentationsside på rummelighed.org.

Det er i al væsentlighed dette principielle valg, som vil blive bestemmende for, hvordan vi skal præsentere alle materialerne.