Kort oversigt over “Vores Klasse” forløb

Introduktion

Dagen starter med at konsulenten fra Center for Rummelighed præsenterer sig selv, projektet dets formål og læringsmål, samt dagsplanen for klassen.

Rammerne for projektet tydeliggøres og regler for god kamera etik og brug gennemgås kort. Vi følger op på elevernes underskrevne tilladelser fra forældre og eleverne får mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

Dagsplan:

  • Formiddag – alle øver træningsinterviews ” Rollespil” og grupperne kommer på skift ind i studiet
  • Pause
  • Eftermiddag – mobbefilm i plenum og ”Mit Talkshowet” i studiet

Inden eleverne skal i gang med at øve og producere træningsinterviews, laver konsulenten en fællesøvelse i plenum, som et eksempel på god interviewteknik, der bl.a. viser hvordan Vært og Gæst kan engagerer sig i samtalen.

Grupperne etableres (Jf. gruppelisten). Det er aftalt på forhånd af konsulent og lærer, hvilken gruppe der starter i Studiet, de resterende grupper får udpeget et sted at producere Træningsinterviewenes ”Rollespil”, og alle grupper får udleveret en udstyrspakke.

Træningsinterview – ”Rollespil”

Alle eleverne øver træningsinterviews støttet op af lærer og pædagoger. Rollerne fordeles og alle elever skal på skrift agere; vært, gæst, kameramand og chef/lydmand. Der skal produceres 4 minutters Talkshow uden klip, det er kameramand og lydmand, som styrer tiden. Gæsten vælger en fantasiperson, som det er nemt at snakke om, fx en sportsstjerne, politiker, skuespiller eller lærer. Værten skal forsøge at gå i dybden og spørge videre ind til gæsten, ved hjælp af hv- spørgsmål som; hvem, hvorfor, hvornår, hvordan osv.

Lærer og pædagogers vigtigste rolle under træningsinterviewsende er at støtte eleverne i at være nysgerrige på hinanden, med fokus på hvad der skaber den gode samtale. Desuden skal lære og pædagog hjælpe med at styre tiden og sørge for gruppernes rotation, hver 15. min skal eleverne agere i en ny endnu ikke afprøvet rolle og en ny gruppe skal i studiet.

Konsulenten har på skrift grupperne med i Studiet, hvor de skal være klar til optagelse af Talkshowet ”Rollespil”.

Pause

Mobbefilm og ”Mit Talkshow ”

I plenum viser lærer og pædagoger mobbefilm efter playlisten. Filmene er ment som inspiration til en dialog om emner som mobning, ensomhed, fællesskab og det at høre til, samt hvorfor det er vigtigt at være opmærksomme og nysgerrige på hinanden.

Imens der vises mobbefilm i plenum har konsulenten en gruppe med i Studiet, hvor de skal producere to Talkshows. I studiet fordeles rollerne og der filmes i fem minutter, så roteres der, sådan at alle elever kommer på skærmen. Værten begynder Talkshowet med en introduktion af sin gæst, laver et fem minutters interview om et eller flere emner der, med gæsten, er aftalt på forhånd og værten runder efterfølgende af.

Når alle grupper har været i Studiet, holdes der en kort pause.

Opsamling og evaluering af dagen

Der vises udpluk af de producerede Talkshows, så alle elever kommer på skærmen. Konsulenten videregiver de essentielle pointer, opsummerer og afslutter. Eleverne får fri.

Læren interviewes af konsulenten i studiet og dagen evalueres.