Mobning i gymnasiet – alle film og artikler

Oversigt over alle film og artikler

Her kan du finde alle filmene med Mads Wedek Kristensen og forskerne Helle Rabøl Hansen og Jette Kofoed om mobning i gymnasiet.

Mads og Mobning

Mads er studerende ved Københavns Universitet. Han har oplevet voldsom mobning i sin skoletid, og deler nu sine erfaringer for at hjælpe andre. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

820

Løven Mads: Kropsudsmykning

Mads fortæller hvordan han gør sin krop til en åben bog, som viser hans historie og personlighed. Du kan finde alle film og artikler om mobning i gymnasiet HER.

825

“Jeg synes ikke at jeg er en vred person”

Mads hader at være vred. Du kan finde alle film og artikler om mobning i gymnasiet HER.

828

Den frie vilje

Mads har valgt at få sig et godt liv efter mobningen. Han står frem og fortæller sin historie. Der er dog dage hvor dårlige minder bringer ham i dårligt humør. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

831

Mobningen starter

Mads er et populært barn ind til han starter i første klasse i en ny by. Mobningen starter uden grund og fortsætter uden grund. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

834

Hvad får man ud af at dukke sig?

Mads fortæller om den kultur som opstår når et fællesskab holder nogen uden for. Han har det næsten værre med de, der dukkede sig og ikke forsvarede ham, end de aktive mobbere. Man kan spørge hvad passive deltagere i mobning får ud af at tillade mobning? Og hvilke valg kan man tage når man oplever mobning? Du … Læs videre Hvad får man ud af at dukke sig? →

837

Vanten er kastet

Mads oplever at selv det, han har rørt ved, bliver afskyet. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

841

Familien og valget idag

Mads har fået god støtte af sin far og mor. Men det kunne ikke stoppe mobningen. Til gengæld er han i live og har taget et valg om at komme videre. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

844

Mads bliver til “Løven Mads”

I gymnasiet fik Mads kærester og venner. Og et kælenavn. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

847

Hvad driver mobningen?

Hvad er de primære drivkræfter som fremmer mobning? Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

850

Hvad er det nye i mobbeforskningen?

Den nyeste mobbeforskning viser at klimaet i klassen og de sociale dynamikker er afgørende for, om mobning udvikler sig. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

853

Klimaet i klassen: lærerens værktøjer

Lærere kan se på klassens trivsel som en slags klimaundersøgelse: Mange faktorer påvirker klimaet, men nogle faktorer er vigtigere end andre at undersøge. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

856

Mobning og fag-faglighed

Arbejdet i klassen drejer sig ikke om enten faglighed eller trivsel. Effektiv didaktik bør handle om at undervisningen har trivsel og fællesskab som indlejret fokus. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

859

Hvad kan eleverne selv gøre?

Eleverne kan selv påvirke trivsel i klassen, blandt andet gennem små alliancer som siger fra over for mobning. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

863

Ældre elever som rollemodeller

Ældre elever kan være rollemodeller for de yngre. Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

866

Kan elever selv modvirke mobning?

Er det for meget at forvente at elever selv kan modvirke mobning? Du kan finde alle fim og artikler om mobning i gymnasiet HER.

869

Mobning i gymnasiet

Mobning i gymnasiet Du kan se en oversigt over alle film og tekster HER. Du kan se et helt under website om mobning i grundskolen HER. Det er mest rettet til lærere, men der er mange stærke filmklip og historier hvis du vil vide mere om mobning og arbejdet med trivsel

683

Mobning set indefra og udefra

Du kan se Mads fortælle om sine oplevelser i de andre film, som du finde samlet HER. Få uger efter Mads startede i 1. klasse, blev han udset som mobbeoffer af en af de andre drenge i klassen. Og først da han kom i gymnasiet, stoppede den psykiske vold, som blev Mads´ hverdag hele vejen … Læs videre Mobning set indefra og udefra →

598

Hvad kan film og tekster bruges til?

Disse filmklip og tekster er produceret til gymnasieelever. Vi har lavet dem til dig, der gerne vil blive klogere på fænomenet mobning. Materialet kan bruges som debatstof i klassen, i elevrådet eller bare som inspiration til en snak mellem venner. Endelig kan film og hjemmeside støtte dig, der gerne vil skrive en skriftlig opgave om mobning. … Læs videre Hvad kan film og tekster bruges til? →

601

Er der mobning på gymnasiet?

Det meste af den eksisterende forskning om mobning i Danmark og udland er primært forankret i viden om mobning fra grundskolen. Først i nyere tid er man for alvor begyndt at stille spørgsmål om mobning og udstødelse i ungdomsuddannelserne. Det betyder, at jer der sidder og læser denne tekst lige nu kan være med til … Læs videre Er der mobning på gymnasiet? →

605

Debatspørgsmål til filmen

Se filmklippene og overvej og diskutér disse spørgsmål: Hvornår og hvordan rammes Mads af mobning? SE FILMEN. Hvilke ”overlevelsesstrategier” udvikler Mads undervejs? Hvilke erfaringer får Mads om læreres indblanding i hans situation? Er Mads ensom? Hvilken rolle spiller mobning af Mads for klassen? Hvad siger Mads om sine forældres rolle? Hvordan kommer Mads’ vrede til … Læs videre Debatspørgsmål til filmen →

603

Mads, En almindelig dreng med en ualmindelig historie

[videojs height=”480px” youtube=”http://youtu.be/hXiioZgRM5I?list=UUiFY5bMuDiAPXf68QSK7OCA”] Mads var en populær dreng i starten af skoletiden. Han og hans tvillingebror havde mange at lege med og var rimeligt populære. Men det ændrede sig med set slag, uden at Mads nogensinde helt er blevet klar over hvorfor. Ny forskning viser at mobning ikke handler om “svage” ofre som “selv er … Læs videre Mads, En almindelig dreng med en ualmindelig historie →

620

Teorien bag det nye socialdynamiske mobbesyn

Af journalist Monica Madsen Psykologerne begyndte for alvor at interessere sig for mobning i 1970´erne. Især den svenske psykolog Dan Olweus var med til at gøre mobning til et begreb, alle kom til at kende op igennem 1970´erne, og tyve år senere var mobning blevet så anerkendt et problem her i Danmark, at politikerne sidst … Læs videre Teorien bag det nye socialdynamiske mobbesyn →

609

Hvad er det nye i mobbeforskningen?

  Før i tiden forstod man mobning som stærke personer som holdt svage personer nede og ude. Den nye måde at forstå mobning på viser, at der snarere er tale om en slags fællesskab, som får sin styrke, ved at definere andre som dem. der er udenfor. Det gør ikke mobning til noget positivt, men … Læs videre Hvad er det nye i mobbeforskningen? →

624

Ideer til gymnasieopgaver om mobning

Her på siden kan du finde råd om at skrive SRP opgave eller en mere fri opgave: Hvis du vil skrive SRP om mobning: Diskuter muligheden for at skrive SRP om mobning med din lærer. Du kan fx kombinere fag som samfundsfag, psykologi, biologi, dansk og sprogfag, alt efter hvilken kombination af fag og niveauer, du … Læs videre Ideer til gymnasieopgaver om mobning →

607

Skoleklassekultur og mobning

Et spor der leder hen til mere viden om det sociale samspil og mobning i skoleklasser er fund fra eXbus (exploring bullying in schools) elevundersøgelse på Vestegnen fra 2009-2010 (Hansen, Henningsen & Kofoed 2013). Resultaterne viser, at i de klasser, hvor der statistisk set rapporteres meget mobning, er der også mange elever, der svarer negativt … Læs videre Skoleklassekultur og mobning →

612

Online mobning

FILMKLIP: Her kommer et interview med forsker Jette Kofoed som fortæller om online mobning.   Du kan se en oversigt over alle film og tekster vedrørende mobning i gymnasiet  HER.

626

Om ensomhed

”Ensomhed er mobningens tvilling” Af journalist Monica Madsen 1-2 elever i hver gymnasieklasse føler sig tit ensomme, og med ensomheden følger tit de samme svære følelser, som mobbede elever slås med: Selvom det kan virke som om de ensomme elever selv vælger at holde sig for sig selv, oplever de fleste ensomheden som en pinefuld … Læs videre Om ensomhed →

616

Hvad driver mobning?

Vi kan som mennesker ikke klare at være udenfor. Det er paradoksalt nok en af drivkræfterne i social udstødelse. Den anden store drivkraft er vores længsel efter at “høre til”, eller “longing for belonging”. Det kan de se mere om HER. Du kan se en oversigt over alle film og tekster HER.

631

“Longing for belonging”

Den ene grundkraft i mobningen og den sociale dynamik mellem mennesker er vores behov for at “høre til”, eller “longing for belonging” på engelsk. Den anden grundkraft er angsten for udstødelse. Det kan du læse mere om HER. Du kan se en oversigt over alle film og tekster HER.

629

Top 10 spørgsmål om mobning

Vi har spurgt mobbeforsker Helle Rabøl Hansen hvilke spørgsmål, hun typisk får i de mange elevinterviews hun giver hvert år, når elever skriver skoleopgaver om mobning. Det blev til en ”Mobbespørgsmålenes top 10”. Vi bringer her spørgsmålene samt nogle få sætninger og retninger fra Helle Rabøl Hansens mundtlige svar: Hvad er mobning? ”Jeg vil sige, … Læs videre Top 10 spørgsmål om mobning →

614

Online mobning, tre hovedtræk

Der er tre hovedtræk ved online mobning. Forsker Jette Kofoed forklarer om internationale forskningsresultater.

1198

Online mobning skal tages alvorligt

Forsker Jette Kofoed forklarer hvorfor vi ikke skal bagatellisere online mobning, selv om den kan virke flygtig og svær at forstå.

1201

Online mobning af en cutter

En tilsyneladende uskyldig sætning: “Vi håber, du rammer rigtigt” dækkede i virkeligheden ove en opfordring til at begå selvmord. Jette Kofoed afdækker hvor kodet online mobning kan foregå, og hvor vigtig det er at finde veje til at forstå det.

1204

Online mobning; Gode råd til opgaveskrivning i Gymnasiet

Jette Kofoed fortæller i denne film hvordan du kan undersøge digital mobning. Hvis du skal skrive gymnasie opgave om mobning er HER nogle gode råd til at arbejde med stoffet så du holder dig til studiekravene.

1207

At blive en rigtig gymnasieelev

Læs her hvordan en gruppe gymnasieelever positionerer deres klassekammerat Morten som anderledes og ”speciel”. Læs også om hvordan Morten går ud af gymnasiet, selvom han er godt med fagligt. Lea Wellejus kandidat i pædagogisk psykologi skriver om udstødelsesprocesser mellem gymnasieelever:   ’Han har været meget sig selv i hvert fald…’ Om sociale forhandlinger, mobning og … Læs videre At blive en rigtig gymnasieelev →

1192

Om mobning i Gymnasiet: credits og partnere

Hjemmesiden er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Universitet, DPU og Center for Rummelighed. Projektet er medfinansieret med Tips og Lottomidler fra Undervisningsministeriet. Producent er Freezone. Siden vil blive indlejret på EMU portalen og Aarhus Universitet, DPU. Vi takker for samarbejdet med Freezone, webudvikler Jesper Søholm fra Biberkopf, Journalist Monica B. Madsen og forskerne Jo Niclasen, Lea … Læs videre Om mobning i Gymnasiet: credits og partnere →

1195