Er der mobning på gymnasiet?

Det meste af den eksisterende forskning om mobning i Danmark og udland er primært forankret i viden om mobning fra grundskolen. Først i nyere tid er man for alvor begyndt at stille spørgsmål om mobning og udstødelse i ungdomsuddannelserne. Det betyder, at jer der sidder og læser denne tekst lige nu kan være med til at diskutere og præge svarene af følgende aktuelle spørgsmål, som er i spil, men som få har givet bud på:

  • Er mobning først og fremmest et fænomen, der kan forbindes med skoleelever og grundskole? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  • Hvad betyder det, at børn ”skal” gå i skole, men at de søger om optagelse i gymnasiet?
  • Er mobning et børneproblem eller et kulturelt problem?
  • Hvordan foregår positioneringskampe i gymnasiet?
  • Hvordan og hvorfor opstår udstødelses- og mobbemekanismer i gymnasiet?
  • Hvilken rolle den lokale kultur i gymnasiet for det psykosociale arbejdsmiljø?
  • Hvordan kan gymnasieritualer som rustraditioner, årets festcyklus og huearrangementer både indgå og/eller udfordre ensomhed og udstødelsesmekanismer i elevgruppen?
  • Hvordan kan mulige mobbemekanismer ellers udfordres i gymnasiet? Og af hvem?

I kan bruge spørgsmålene som afsæt til en opgave, til debat i klassen, som emne til stormøde eller som punkt til elevrådsmøde.

Du kan se en oversigt over alle film og tekster HER.