Børn i pres over de mange modsatrettede krav og forventninger til deres digitale liv

Vi har i November 2016 gennemført en tendensundersøgelse om digital mobning på mellemtrinnet. Undersøgelsen påviser både positive og bekymrende tendenser. Du kan finde hele undersøgelsen og forslag til øget opmærksomhed blandt lærere og pædagoger HER.

Undersøgelsen er bestilt af UNICEF Danmark i partnerskab med Telenor.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

1) De fleste elever i 4., 5. og 6. klasse har et aktivt fritidsliv. Mange dyrker fx sport, musik, teater eller dans.

2) Mange elever har en mobiltelefon – og de bruger den mest til at sende beskeder, spille eller chatte.

3) Mange elever i 6. klasse er på de sociale medier. De fleste har positive oplevelser med de sociale medier, men ca. hver tredje har haft dårlige oplevelser. Nogen har oplevet, at konflikter i skolen fortsatte på de sociale medier, og nogen har oplevet digital mobning. En del af dem, der har haft dårlige oplevelser er blevet meget kede af det eller meget vrede.

4) Halvdelen af dem, der har været udsat for noget ubehageligt med de digitale medier har fået hjælp og støtte fra familier og venner. Den anden halvdel har gået helt alene med det.

5) Elever fra både 4. 5. og 6. klasse har skrevet eller fortalt os, at de synes, det er svært at finde rundt i de meget forskellige krav, forbud og forventninger som de voksne har til, hvordan man opfører sig i de digitale medier.

Læs mere om resultater og anbefalinger HER.