Mobning i skolen, nye metoder

Mobning i skolen

Her kan du finde materialer til at arbejde med mobning i skolen på flere måder. Du kan finde links og henvisninger, masser af film og artikler.

Vore film om digital mobning og vore klassiske filmklip om fire voksne mobbeofre kan bruges til både undervisning, samtale og refleksion. Du finder dem HER. Filmene kombineres med artikler, spørgsmål og gode råd til især skolelærere som vil undersøge og arbejde med mobning.

Samlet adgang til materialer om mobning

Vil du læse om digital mobning på mellemtrinnet finder du en introduktion HER, hele undersøgelsen HER og opsummering, vurdering og opmærksomhedspunkter HER.

Vil du se vore virale film om digital mobning så klik HER.

Vil du gerne høre mere om digital mobning – mød mobbeforsker Jette Kofoed HER.

Er du lærer og vil du gerne have en ide til, hvordan filmene kan bruges til klasseundervisning i udskoling og ungdomsuddannelserne, så se HER.

Er du gymnasieelev og vil du gerne vide mere om mobning så klik HER.

Vil du gerne høre unge og voksne fortælle om deres barndom i mobbeland så klik HER.

Er du forælder – og vil du gerne forebygge mobning – læs Helle Rabøl Hansens 5 forældreråd HER.

Er du skoleleder, skolelærer, skolebestyrelsesmedlem eller AKT medarbejder – Læs HER om ideer til en proces for udvikling af mobbepolitik på din skole.

Her er Undervisningsministeriets nye samlede oversigt over indsatser mod mbning: http://alleforenmodmobning.dk/

Red Barnets sider Fri for Mobberi, DropMob, Digital Mobning og Klubfidusen.

Børns Vilkårs sider om Mobning, Skoletjenesten, De Voksnes Ansvar og Digital Mobning.

Maryfondens samlede indsatser mod Mobning.

Om mobning i skolen

Mobning kan forstås, opleves og forklares på mange forskellige måder. Men uanset hvordan mobning beskrives og defineres som fænomen, så er der en række kendsgerninger vi som voksne fagpersoner i skolen må forholde os til. Sundhedsundersøgelser (Børnesundhedsundersøgelserne) viser at elever, der svarer ja til, at de bliver mobbet – også er de børn, som er mest syge, som har flest psykosomatiske lidelser og de rammes oftere end andre børn af livslede. At blive mobbet sætter altså alvorlige spor i psyke og krop – og derfor har børn der mobbes brug for omsorg og omtanke fra omgivelserne.

Denne webside med film og tekster om mobning er først og fremmest henvendt til lærere, pædagoger og andre fag-voksne med skolen som arbejdsplads. Her kan der hentes fagtekster om mobning, undervisningstip og ikke mindst kan I her møde voksne mennesker, der fortæller om mobning fra barndommens land set fra eget perspektiv.

Hjemmesiden bygger på en kulturforståelse af fænomenet mobning. Det betyder, at vi forstår mobning som udstødelsesmønstre der skabes lokalt. Inspiration til denne nytænkende forståelse af mobning har vi hentet fra forskergruppen eXbus, eXploring bullying in schools fra Århus Universitet (DPU).

Du kan finde en oversigt over alle filmklip og artikler på denne samleside.

Mobning i skolen – alle film

Mobning i skolen – alle film Du kan finde alle artikler og film om mobning i gymnasiet HER.

980

Spørgsmål til filmene, mobning i udskolingen

Undervisningsspørgsmål til 8. og 9. klasseelever knyttet til filmen – til læreren Her finder du en række spørgsmål, der kan bruges til undervisningsopfølgning på filmene ”Løven, lagkagen, flaget og rebet”. Spørgsmålenes formål er at åbne op for de centrale tematikker om mobning. Hvorfor mobbes der? Hvad mobbes der med? Hvad kan årsagen være? Hvad kan … Læs videre Spørgsmål til filmene, mobning i udskolingen →

897

Småfilosofiske spørgsmål, mobning i skolen

Småfilosofiske spørgsmål med udgangspunkt i filmene om Mads, Trine Marie, Petra og Jacob: Ensomhed: Hvorfor bliver nogen mennesker i vores samfund ensomme? Hvem har ansvaret for at bryde ensomheden? -Den ensomme selv? -Eller de mennesker der er rundt om den ensomme? Hvad kan andre gøre for ensomme medmennesker? Vrede: Hvad kan gøre dig vred? Hvorfor … Læs videre Småfilosofiske spørgsmål, mobning i skolen →

899

Det nye i mobbeforskningen

Der er flere forskellige meninger om hvad mobning er, men mange af disse meninger kan ofte linke til to forskellige grundforståelser af mobning. Den ene forståelse forklarer mobning som et fænomen, der  primært er knyttet til individers personligheder. Den anden forståelse forklarer mobning som et fænomen, der primært er knyttet til det lokale miljø eller … Læs videre Det nye i mobbeforskningen →

901

En ny kurs i skolens mobbearbejde

En ny kurs i skolens mobbearbejde Af journalist Monica Madsen  Mange lærere og pædagoger oplever, at de eksisterende strategier til at stoppe mobning, ikke er effektive nok. Det er der en god grund til, viser den nye danske mobbeforskning fra eXbus: De nuværende strategier fokuserer nemlig primært på, at årsagen til mobning skal findes i det … Læs videre En ny kurs i skolens mobbearbejde →

903

Forslag til litteratur, mobning i skolen

Hvis du vil læse mere om den forskning, der ligger bag nye forståelser af mobning, så er her bøger, der kan anbefales: Schott, R.M. & D.M. Søndergaard (red.). 2014. School Bullying: New Theories in Context. Cambridge. Cambridge University Press. Kofoed, J. & D.M Søndergaard (red.). 2013. Mobning gentænkt. København. Hans Reitzels Forlag. Kofoed, J. & D.M. Søndergaard (red.) … Læs videre Forslag til litteratur, mobning i skolen →

905

Skoleklassekultur og mobning – vestegnsundersøgelsen

Skoleklassekultur og mobning – vestegnsundersøgelsen Et spor der leder hen til mere viden om det sociale samspil og mobning i skoleklasser er fund fra eXbus elevundersøgelse på Vestegnen fra 2009-2010. Resultaterne viser, at i de klasser, hvor der statistisk set rapporteres meget mobning, er der også mange elever, der svarer negativt på spørgsmål om klassens … Læs videre Skoleklassekultur og mobning – vestegnsundersøgelsen →

991

Mobningens drivkræfter

Mobningen udspringer af skoleklassens kultur og forstærkes af menneskers angst for at blive ekskluderet – og længsler efter at høre til. Begrebet ”Social eksklusionsangst” er udviklet af professor Dorte Marie Søndergaard. Teorien om sammenhænge mellem mobning og ”Longing for belonging” er udvikler af adjunkt Helle Rabøl Hansen. Begge forskere er fra forskergruppen eXbus, exploring bullying … Læs videre Mobningens drivkræfter →

910

“Longing for belonging”

Mennesker har brug for at høre til. Hør hvordan det indvirker på mobning.

912

Mobbespørgsmålenes top 10

”Mobbespørgsmålenes top 10” Vi har spurgt mobbeforsker Helle Rabøl Hansen hvilke spørgsmål, hun typisk får i de mange elevinterviews hun giver hvert år, når elever skriver skoleopgaver om mobning. Det blev til en ”Mobbespørgsmålenes top 10”. Vi bringer her spørgsmålene samt nogle få sætninger og retninger fra Helle Rabøl Hansens mundtlige svar: Hvad er mobning? … Læs videre Mobbespørgsmålenes top 10 →

914

Handlestrategier mod mobning i skolen

Strategier mod skolemobning – til lærere og pædagoger Skolers handleplaner mod mobning er ikke up-to-date Center for Rummelighed har foretaget et mindre dokumentstudie af folke- og privatskolers handleplaner mod mobning. Ud af 25 tilfældige googlede handleplaner/mobbepolitikker/trivselsplaner i april 2014 undersøgte vi følgende: Hvilke forståelser af mobning kan spores i dokumentet? Hvad består interventionerne/handleanvisningerne af? Hvilke … Læs videre Handlestrategier mod mobning i skolen →

916

Andre materialer, mobning i skolen

Et godt sted at få overblik over den nyeste mobbeforskning er på eXbus hjemmeside. “På siden kan der hentes information om Mobbelands aktiviteter, bestilles antimobbearrangementer og hentes generel information om forebyggelse af mobning.” Mobbeland. Red Barnets hjemmeside om mobning finder du  HER. DCUM har lavet en CAMP om mobning. Børnerådet: www.boerneraadet.dk Børns Vilkår: www.bornsvilkar.dk Om unge … Læs videre Andre materialer, mobning i skolen →

918

Online mobning, tre hovedtræk

Der er tre hovedtræk ved online mobning. Forsker Jette Kofoed forklarer om internationale forskningsresultater.

1198

Online mobning skal tages alvorligt

Forsker Jette Kofoed forklarer hvorfor vi ikke skal bagatellisere online mobning, selv om den kan virke flygtig og svær at forstå.

1201

Online mobning af en cutter

En tilsyneladende uskyldig sætning: “Vi håber, du rammer rigtigt” dækkede i virkeligheden ove en opfordring til at begå selvmord. Jette Kofoed afdækker hvor kodet online mobning kan foregå, og hvor vigtig det er at finde veje til at forstå det.

1204

Om Mobning i Skolen: credits

Hjemmesiden er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Universitet, DPU og Center for Rummelighed. Projektet er medfinansieret med Tips- og Lottomidler fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Producent er Freezone. Siden vil blive indlejret på EMU portalen og Aarhus Universitet, DPU. Vi takker for samarbejdet med Freezone, webudvikler Jesper Søholm fra Biberkopf, Journalist Monica C. Madsen og … Læs videre Om Mobning i Skolen: credits →

1243