Ydelser i overblik

Anti mobning

Vi laver interventioner, udvikler forebyggelse holder foredrag og viser film overalt i landet. Hvis du har brug for hjælp og støtte, så ring til Søren på 28 72 72 11.

Se vores seneste film om digital mobning på Facebook:

https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/

Eller HER.

Udvikling af dagtilbud og skole: Trivsel gennem Faglighed

Vi eksisterer for at støtte udviklingen af rummelig pædagogik og didaktik på et højt fagligt niveau.  Vi arbejder hele tiden på at skabe enkle og anvendelige metoder, som kan bruges i en travl hverdag. Her på sitet kan du finde en masse gratis inspirationsmateriale, blandt andet i vores voksende videobibliotek.

Somme tider kan det dog være godt med et blik udefra. Her har vi stor erfaring med at hjælpe med udviklingsforløb i små og store rammer. Det sker på gulvet sammen med børn, pædagoger og lærere. Der, hvor udvikling sker. Vi er for det første gode til at hjælpe med at styrke fællesskab. For det andet kan vi hjælpe med at få værdi ud af fællesskabet gennem innovativ pædagogik og undervisning.

Du kan skrive til os, så ringer vi og tager en snak. Vi har ingen standardiserede hyldevarer. Vi ser hver enkelt klasse, skole eller kommune som en enestående mulighed for at lære nyt. Sammen.

Foredrag og Det Rejsende Forsamlingshus

Søren Kjær Jensen, stifter af Center for Rummelighed, holder jævnlig foredrag og udviklingsseminarer på arbejdspladser i det pædagogiske felt. Det sker blandt andet gennem Det Rejsende Forsamlingshus, som er et oplysnings- og dialogprojekt. I Det Rejsende Forsamlingshus viser Søren Kjær Jensen tankeprovokerende filmklip og faciliterer dialog om en række pædagogiske emner som trivsel, mobning, skole-hjem samarbejde, interkulturel pædagogik samt arkitektur og indretning af pædagogiske og didaktiske rum. Han benytter engagerende faciliterings- og mødeteknikker, som er udviklet af lektor Ib Ravns forskergruppe om lærende møder.

Søren Kjær Jensen rejser hele Danmark rundt for at sætte gang i dialogen, som vi kender den fra forsamlingshuset. Han har blandt andet holdt arrangementer for lærerkollegier på skoler, Rektorkollegiet i Sydslesvig, skolebestyrelser og efterskoler.

Du kan kontakte os og høre mere om Det Rejsende Forsamlingshus .

Skole-hjem-samarbejde

Hvis du er forælder, kan du finde et helt afsnit om barnets institutionsliv. Det vil vise dig, at børns liv væk fra mor og far er usynligt for voksne. Men vi har været der med kameraer gennem flere år. Du kan se, hvordan børns usynlige liv foregår. Du kan også få os ud til forældrebestyrelser, og vi kan hjælpe med samarbejdet mellem hjem og institution/skole.