Turn around leadership

TURN AROUND LEADERSHIP Turn Around Leadership – er en tilgang til ledelse målrettet organisationer, som har brug for at gøre noget nyt. For igen at komme på ret kurs og skabe mere værdi for de mennesker og den opgave, som organisationen er sat i verden for. Det er en forskningsbaseret tilgang til udvikling og ledelse, der bygger på en systemisk helhedstænkning kombineret med en praktisk og hands-on træning, hvor tydelighed, insisterende involvering og følgeskab er nogle af de basale byggesten. Det er en forskningsbaseret tilgang til udvikling, der bygger på en systemisk helhedstænkning kombineret med en praktisk og hands-on træning, hvor tydelighed, insisterende involvering og følgeskab er nogle af de basale byggesten.

I har gennem længere tid bokset med at få vendt udviklingen i din organisation, men er ikke kommet i mål endnu. I slås måske med en siloopdelt organisation, der står i vejen for en mere agil og samarbejdende praksis. Måske består jeres medarbejdergruppe af stærke fagpersoner, men I ønsker et stærkere samarbejde på tværs, hvor bestemte fagligheder ikke bliver idealiseret, for på den måde at skabe mere synergi på tværs i opgaveløsningen. Måske er jeres arbejdsmiljø presset i bund med sygemeldinger og dårlig trivsel, så der er brug mere sammenhængskraft og et opgavefokuseret samarbejdsklima. Der kan være mange årsager til at tingene ikke spiller. Det afgørende er en erkendelse af, at der er brug for at tænke og handle i en ny retning.

Kan du genkende dig selv i noget af det ovenstående, vil vi gerne i dialog med dig. På baggrund af mange års forsknings- og praksiserfaringer med ledelse og udvikling, har vi hjulpet en lang række organisationer med at skabe større værdi, arbejdsglæde og bedre opgaveløsning.

TURN AROUND LEADERSHIP bygger på en systemisk, helhedsorienteret, kreativ og samskabende tilgang til ledelse, og er målrettet ledere af virksomheder, organisationer eller institutioner, som har bokset med udfordringer i længere tid, men endnu ikke har knækket koden til, hvordan de når i mål og skaber de ønskede resultater.

Centrale byggesten i Turn Around processer

 1. Afdækning af ambitionen – hvad ønsker I at udvikle og blive dygtigere til?
 2. Strategisk kobling – hvordan bidrager ambitionen til organisationens formål, kerneopgave og strategier?
 3. Involverende designproces – af forløb og indsatser med afsæt i forskning, praksisteori og mange års praksiserfaringer.
 4. Systematisk træning – for udvikling af fx en stærkere samarbejdskultur og en samtidig af-privatisering af praksis. Det handler om at udvikle et personligt og praktisk lederskab.
 5. Parallelt ledelsesspor – med blik på det som ledelsen skal fremme og håndtere undervejs for at skabe en bæredygtig udvikling og kultur, der holder på den lange bane.
 6. Brug af data og medier – til afdækning af udfordringer og identifikation af fremskridt og resultater af indsatserne. Vi bruger medier både kommunikation og processer.

Vores principper for samarbejde

 • Vi bygger på en åben og ærlig dialog – hvor vi nysgerrigt lytter, inddrager og udfordrer for at skabe organisatorisk værdi og ejerskab hos den enkelte.
 • Vi fokuserer insisterende på opgaven – og de resultater vi sammen skaber, skal være have blik for helheden og holde på den lange bane.
 • Vi analyserer og gør et grundigt forarbejde – og baserer tiltag og forløb på dialog, forskning og mange års praksiserfaringer.
 • Vi arbejder praksisnært – og træner nye handlinger og adfærd indtil effekten kan ses.

Eksempler på arbejdstemaer i TURN AROUND-processer

Erfaringsmæssigt er nogle af nedenstående temaer ofte i spil – her blot til inspiration. Vi specialdesigner alle indsatser og forløb, så det matcher jeres organisation, opgaver og udfordringer:

 • Ledelse handler om at skabe tydelig retning og mål for en ønsket udvikling – hvordan skaber du den nødvendige forståelse, ejerskab og fremadrettede handlinger der understøtter ambitionen?
 • Samarbejde er afgørende, besværligt og kommet for at blive – hvordan gå fra en belærende svarkultur til en udviklende samarbejdskultur, der fremmer opgaveløsningen? Vi træner og udvikler jeres samarbejdskompetencer for bedre opgaveløsning og trivsel.
 • Problemløsende kommunikation med fokus på den enkeltes bidrag og værdiskabelse i forhold til teamet og opgaveløsningen. Træning af kommunikative kompetencer med afsæt i jeres praksis og konkrete udfordringer.
 • Facilitering af processer for mere produktive relationer og samarbejde. Hvordan kan vi gøre møder og processer mere værdiskabende i forhold til den ønskede udvikling?
 • Gør resultater synlige gennem analyser før, under og efter processen – ved brug af digitale værktøjer som fx Relationel Kapacitet og brug af mobiltelefon til at generere data i praksis.
 • At lykkes bedre på tværs af fag, funktioner og organisatoriske enheder – er et krav i lyset af en øget opgavekompleksitet. Lær evnen at kunne arbejde sammen med andre med andre kompetencer – uden at give køb på fagligheden.

Hvis du vil vide mere?

Søren Kjær Jensen, chefkonsulent og direktør Center for Rummelighed, skj@rummelighed.org, 28727211.

Thomas Johansen, partner og chefkonsulent MacMann Berg, tjo@macmannberg.dk, 20810874.

Micki Sunesen, Ph.d., chefkonsulent Nordic Learning – Research and Education, mickisunesen41@gmail.com, 22487962.