Skoleskift og støtte

Petra forlangte selv at skifte skole. I den nye skole fandt hun en klasselærer som forstod og støttede hende. Petra funderer over, om hun også. set i bakspejlet, burde have været udfordret en smule mere i den nye skole.