“Lagkagen”, hjulpet af en god lærer

Da Trine-Maria startede i sin nye skole var hun mistrosk over for de andre børn. Hendes nye klasselærer skabte forståelse hos klassekammeraterne gennem et stærkt billede som de kunne forstå.