Kategoriarkiv: Uncategorized

At lære gennem leg -international inspiration

Legen er under pres i hele Verden. Derfor har vi produceret fem internationale dokumentarfilm for LEGO Fonden. Vi demonstrerer de fem vigtigste karakteristika ved leg: aktivt engagement, meningsfuldhed, iteration, socialitet og glæde. God fornøjelse med filmene! Del dem gerne med kolleger, venner og familie. Hvis du vil læse mere om legens betydning kan du hente […]

LYT

Af Søren Kjær Jensen ”Du vil dø alene i verden, og vi skider på din gravkiste. Griner, skider og tramper på dine knogler”. For et år siden kickstartede denne brutale besked i en viral video en massiv indsats for at modvirke mobning, også den digitale. Når jeg genlæser de mange hundrede kommentarer til Center for […]

Vurdering og opmærksomhedspunkter, Digitalt liv på mellemtrinnet

Opsamling, vurdering og opmærksomhedspunkter Mellemtrins-elever, der har deltaget i undersøgelsen, lever et aktivt fritidsliv – både det, voksne ofte ser som ”traditionelle” fritidsaktiviteter som sport, musik og kreativitet – og samtidigt har de fleste informanter også et større eller mindre digitalt spor med i fritiden. De spiller, kommunikerer og søger information og underholdning. Dette resultat […]

Det digitale liv blandt elever på mellemtrinnet

En tendensundersøgelse for UNICEF Danmark, December 2016 Rapporten kan downloades som PDF her: Det digitale liv blandt elever på mellemtrinnet 1. Indledende ord De senere år har der været en øget offentlig opmærksomhed i Danmark på børn og unges liv med og omkring de digitale medier. Opmærksomheden har strakt sig i mange forskellige retninger og de […]

Børn i pres over de mange modsatrettede krav og forventninger til deres digitale liv

Vi har i November 2016 gennemført en tendensundersøgelse om digital mobning på mellemtrinnet. Undersøgelsen påviser både positive og bekymrende tendenser. Du kan finde hele undersøgelsen og forslag til øget opmærksomhed blandt lærere og pædagoger HER. Undersøgelsen er bestilt af UNICEF Danmark i partnerskab med Telenor. Undersøgelsen viser blandt andet at: 1) De fleste elever i […]

Forældresamarbejde om Trivsel gennem Faglighed

Ved at bruge film til at vise udviklingen i trivsel og faglighed, kan forældrene inddrages i det fælles samarbejde om klassen. Du kan finde en lille film med fem forældreråd mod mobning HER. Publikum er vigtigt, og jeg tror ikke, at der er noget vigtigere publikum for eleverne end deres egne forældre. Det at vide […]

Levende billeder, Video som fælles tredje og samtaleobjekt

Video er et fantastisk værktøj til at evaluere, lave gensidig konstruktiv kritik og at tale sammen om. I denne film nævner vi, hvad man bør overveje når man ser på film sammen; uanset om det er med elever, kolleger eller forældre: Kameraet er et fantastisk øje at se med. Man kan se sig selv, man […]

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering »Det er et langt ord med mange stavelser – men vanskeligere er det ikke.« Lærere og forskere fortæller hvordan man kan udføre undervisningsdifferentiering i praksis. Differentiering er også et vigtigt værktøj når vi gennemfører “Trivsel gennem Faglighed”. Du kan finde en hel temaside om undervisningsdifferentiering HER.  

Kort oversigt over “Vores Klasse” forløb

Introduktion Dagen starter med at konsulenten fra Center for Rummelighed præsenterer sig selv, projektet dets formål og læringsmål, samt dagsplanen for klassen. Rammerne for projektet tydeliggøres og regler for god kamera etik og brug gennemgås kort. Vi følger op på elevernes underskrevne tilladelser fra forældre og eleverne får mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Dagsplan: […]

Vejledninger til elever og personale, “Vores Klasse”

Her finder du først en beskrivelse af ”Vores Klasse” indsatsen. Derefter følger vejledning til lærere og pædagoger og en vejledning til eleverne. I kan justere programmet efter jeres behov. ”Vores Klasse” er et format som uderstøtter Center for Rummeligheds tilgang “Fællesskab gennem Faglighed”. Tilgangen skaber passionerende klassefællesskaber ved at styrje eevernes nysgerrighed; først over for hinanden, dernæst […]